brandwonden patienten vereniging uz gent brandwonden patienten vereniging uz gent brandwonden patienten vereniging uz gent brandwonden patienten vereniging uz gent brandwonden patienten vereniging uz gent brandwonden patienten vereniging uz gent brandwonden patienten vereniging uz gent brandwonden patienten vereniging uz gent
1 2 3 4 5 6 7 8

Folder

Wat is de vriendenkring van brandwondenpatiënten van het UZ Gent?

De "vzw Vriendenkring van brandwondenpatiënten van het UZ Gent" is ontstaan in 1992. Enkele ex-brandwondenpatiënten, familieleden en leden van het brandwondenteam bundelden hun optimisme en solidariteit wat leidde tot het ontstaan van de vereniging. Jaarlijks worden talrijke activiteiten op touw gezet om ontmoetingen tussen patiënten en lotgenoten te stimuleren. Dankzij de steun van vele sympathiserende verenigingen en personen konden al verscheidene projecten gerealiseerd worden.

Tijdens de opname

De vriendenkring onderhoudt contact met de familieleden van de patiënten, werkt hiervoor nauw samen met het brandwondenteam en tracht de familie te begeleiden in een aantal praktische zaken.

Na de opname

Ook na het beëindigen van de acute medische behandeling wil de vzw de patiënten en hun verwanten begeleiden bij het herstel van hun eigenwaarde en de reïntegratie als persoon in de maatschappij.

Daarnaast organiseert de vzw een brede waaier van activiteiten om de contacten te bevorderen tussen de brandwondenpatiënten, alsook tussen hun verwanten. Deze activiteiten bestaan uit infoavonden, socio-culturele activiteiten, wandelingen, zwemavonden, een ledenfeest en een Sinterklaas- of kerstfeest voor de jongste leden of kinderen van de ex-brandwondenpatiënten.

Recent organiseert de vzw ook één- of meerdaagse uitstappen voor volwassenen of kinderen. Er is ook een professionele infostand die te zien is op diverse manifestaties. De vzw informeert zijn leden via individuele uitnodigingen, een jaarlijks tijdschrift en een website. Het openen van het André Scheers Huis was een droom van vele mensen en zeker in het bijzonder van André Scheers, zelf een ex-brandwondenpatiënt, die de vriendenkring jaarlijks financieel steunt via de organisatie van dorpsfeesten te Itegem.

Contact

Is een belangrijke reden van ons bestaan. Daarom zijn wij dag en nacht bereikbaar voor alle ex-brandwondenpatiënten; dit via het brandwondencentrum: 09 332 34 90. U kunt ook terecht in het André Scheers Huis: 09 332 68 78 en indien er niemand aanwezig is, wordt u doorverbonden met het brandwondencentrum.

Samenwerking met:

  • Het Brandwondenteam UZ Gent.
  • De Belgische Brandwondenstichting

U kunt vrijblijvend lid worden van onze vriendenkring door storting van 10 euro. Vermeld steeds naam en adres. Financiële ondersteuning is steeds welkom.

Folder André Scheers Huis
Info avond over brandwonden en de gevolgen ervan
Folder André Scheers Huis
Champagneweekend 2012