brandwonden patienten vereniging uz gent brandwonden patienten vereniging uz gent brandwonden patienten vereniging uz gent brandwonden patienten vereniging uz gent brandwonden patienten vereniging uz gent brandwonden patienten vereniging uz gent brandwonden patienten vereniging uz gent brandwonden patienten vereniging uz gent
1 2 3 4 5 6 7 8

Missie en visie

Missie

De vzw streeft er naar om de brandwondenpatiënten en hun omgeving maximaal te ondersteunen op sociaal, psychologisch, materieel of financieel vlak. Ook na het beëindigen van de acute medische behandeling wil de vzw de patiënten en hun familie helpen bij de re-integratie als persoon in de maatschappij. Daarom organiseert de vzw een brede waaier van activiteiten om de brandwondenpatiënten te informeren en onderlinge contacten te bevorderen.

Deze activiteiten bestaan uit info-avonden, socio-culturele activiteiten, wandelingen, zwemavonden, een ledenfeest, en een Sinterklaas- of kerstfeest voor de jongste leden of kinderen van de exbrandwondenpatiënten. Bekijk hier onze fotogalerij.

Tijdens het verblijf in het brandwondencentrum biedt de vzw de patiënten de mogelijkheid om films te bekijken en tijdschriften en of kranten naar keuze te bekomen. De vzw draagt ook bij in de kosten van bepaalde medische middelen voor de nazorg bv Alhydran.

Visie

De vzw werkt op vrijwillige basis en is voor zijn financiering aangewezen op het ledengeld, spontane bijdragen, schenkingen of de opbrengst van activiteiten ten voordele van de vereniging. Maandelijks vergadert de Raad van Bestuur voor de voorbereiding van activiteiten en rond het inspelen op de noden van de exbrandwondenpatiënten.

missie en werking
Infostand