brandwonden patienten vereniging uz gent brandwonden patienten vereniging uz gent brandwonden patienten vereniging uz gent brandwonden patienten vereniging uz gent brandwonden patienten vereniging uz gent brandwonden patienten vereniging uz gent brandwonden patienten vereniging uz gent brandwonden patienten vereniging uz gent
1 2 3 4 5 6 7 8

Preventie

Ongeveer 120.000 mensen lopen jaarlijks brandwonden op in België. Waarvan ongeveer 15.000 in het ziekenhuis dienen te worden behandeld, hetzij poliklinisch, hetzij met een opname. Een 1500-tal (2011 : 1712 patiënten) van deze brandwondenpatiënten komen in een gespecialiseerd brandwondencentrum terecht.

Meer dan 75 % van de brandwonden doen zich voor bij kinderen jonger dan 4 jaar : deze hoge frequentie wordt toegeschreven aan de nog gebrekkige ontwikkeling van de motorische functies (al dan niet gepaard gaand met de onoplettendheid van de ouders) of het niet herkennen van gevaren vooral in thuisomgeving. We zien ook vaak dat brandwonden bij kinderen voorkomen uit gezinnen die behoren tot de lagere sociale klasse in onze gemeenschap.

De voorbije 10 tot 15 jaar heeft er zich, althans in België geen wijziging voorgedaan, noch in de zin van toename, noch in de zin van afname van het aantal brandwonden. Helaas zijn ook de tragische gevolgen van brandwonden onveranderd gebleven. Ondanks alle vooruitgang in diagnostiek en behandeling betekent een uitgebreide brandwonde voor de patiënt nog steeds langdurige fysische en psychische pijn met vaak blijvende verminking. Zonder rekening te houden met de financiële gevolgen.

Naar oorzaak toe van verbranding bij kleinere kinderen is er een duidelijke trendverschuiving. De heet waterverbrandingen bij kinderen blijven ondanks de vele preventie en aanpassen van kranen (thermostatische) een belangrijke categorie verbrandingen, vooral bij gezinnen die het financieel moeilijk hebben vandaag en dus over minder comfort beschikken. In tegenstelling tot een daling van het aantal heet waterverbrandingen blijven hete vloeistoffen over het algemeen de oorzaak nummer één bij kinderen ( meer dan 50%). Hierbij zijn de hete tas koffie, thee, melk of soep vaak de boosdoener – vaak ook vloeistoffen opgewarmd in de microgolfoven. Daardoor zijn we een duidelijke verschuiving van de badkamer naar de keuken ( open keuken ) als grootste risicozone in de woning voor kleine kinderen. We merken wel een lichte daling van het aantal brandwonden opgelopen bij barbecues, fondues of gourmets (heeft waarschijnlijk te maken met het uit de handel nemen van enkele gevaarlijke ontvlammers en de opmars van de elektrische toestellen).

Ondanks de steeds strenger wordende voorschriften voor brandbeveiliging en toegenomen bewustzijn bij het publiek kunnen we niet spreken van een afname van het aantal brandwonden. Daarom blijft preventie bij kinderen enorm belangrijk.

Hier komt u alles te weten over preventie en krijgt u handige tips over hoe u met weinig moeite uw woning brandveiliger kan maken en brandwonden kan vermijden.